Biểu hiện suy giảm

Theo thời gian, nội tiết tố nữ Estrogen trong cơ thể sẽ có sự thay đổi

Tình trạng thiếu hụt estrogen sẽ gây ra nhiều thay đổi trong cơ thể người phụ nữ, các chức năng vai trò của estrogen sẽ không được duy trì và không có tác dụng nữa, gây ra rất nhiều biểu hiện: 

Video